Middelbeek & Van der Linden

Bewindvoering en mentorschap in Noord-Holland

Mentorschap

Een mentor komt op voor de persoonlijke (niet-financiële) belangen. Wanneer dit nodig is neemt de mentor besluiten m.b.t zaken als verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor doet dit zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkene en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met diens normen, waarden en levensovertuiging. Betrokkene en mentor hebben regelmatig contact, zodat de mentor goed op de hoogte is van de actuele situatie van betrokkene. We starten altijd met een kennismakingsgesprek, waarin e.e.a. wordt uitgelegd en de verdere aanvraag voor mentorschap wordt besproken.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met één van ons.

Ga naar

Postadres

Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering
Postbus 3076
1801 GB Alkmaar
Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering