Middelbeek & Van der Linden

Bewindvoering en mentorschap in Noord-Holland

Curatele

Curatele is de meest vergaande maatregel van bescherming. Wanneer iemand niet meer in staat is om voor zijn/haar persoonlijke en financiële zaken zorg te dragen kan hij of zij onder curatele worden gesteld. Diegene die onder curatele staat is handelingsonbekwaam, dat wil zeggen dat hij/zij niet meer zelfstandig kan beslissen over financiën, verzorging en behandeling.

Curatele is een ingrijpende maatregel op zowel financieel als zorginhoudelijk gebied en dient daarom uitvoerig met betrokkenen en diens omgeving besproken te worden. Voor aanmelding gaan wij dan ook uitgebreid met u in gesprek over wat u van ons kunt verwachten. Het uitgangspunt hierbij is dat het belang van de onder curatele gestelde voorop staat.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met één van ons.

Ga naar

Postadres

Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering
Postbus 3076
1801 GB Alkmaar
Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering