Middelbeek & Van der Linden

Bewindvoering en mentorschap in Noord-Holland

Bewindvoering

Beschermingsbewind is professionele hulp voor meerderjarige die (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun financiën te zorgen. Het bewind wordt op verzoek van betrokkene door de kantonrechter uitgesproken. De bewindvoerder heeft de taak om de financiën van de onderbewindgestelde te beheren. Een bewindvoerder zorgt voor financiële rust en stabiliteit. Het uiteindelijke doel is het bieden van perspectief voor de toekomst.

Beschermingsbewind bij Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering begint met een intakegesprek. Daarin maken wij kennis en lichten wij toe wat wij voor u of voor uw cliënt kunnen betekenen. Wanneer het bewind gestart is, stelt de bewindvoerder een budgetplan op. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de aanvraag van toeslag(en) en het verzoeken van kwijtschelding voor gemeente- en waterschapsbelasting. Daarnaast zorgt de bewindvoerder ervoor dat de belastingaangifte wordt gedaan. Wanneer er sprake is van schulden, zal de bewindvoerder bekijken wat de best mogelijke manier is om schuldvrij te raken. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de rechtbank. Het lidmaatschap van de brancheverenging NBBI zorgt daarnaast voor de continuïteit van kennis en kwaliteit.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met één van ons.

Ga naar

Postadres

Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering
Postbus 3076
1801 GB Alkmaar
Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering