Beschermingsbewind in regio Noord-Holland Noord

Beschermingsbewind

Beschermindingsbewind is professionele hulp voor meerderjarige die (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun financiën te zorgen. Het bewind wordt door de kantonrechter uitgesproken. De bewindvoerder heeft hierna de taak om de financiën van de onderbewindgestelde te beheren. Een bewindvoerder zorgt voor financiële rust en stabiliteit. Het uiteindelijke doel is het bieden van perspectief voor de toekomst.

Beschermingsbewind bij Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering begint met een intake gesprek. Daarin maken wij kennis en lichten wij toe wat wij voor u of voor uw cliënt kunnen betekenen. Er wordt gekeken naar de financiële situatie en hierna volgt een gezamenlijk besluit om het traject al dan niet voort te zetten.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met een van de bewindvoerders.

Tijdens het bewind wordt een budgetplan gemaakt, financiën beheert en jaarlijks een verantwoording afgelegd aan de rechtbank. Het lidmaatschap van de brancheverenging NBPB zorgt daarnaast voor de continuïteit van kennis en kwaliteit.

Ga naar

Postadres

Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering
Postbus 3076
1801 GB Alkmaar
Middelbeek & Van der Linden Bewindvoering